Zamanı Kullanabilme

Hedefe ulaşmanın ana temelinin iyi bir planlamadan geçtiğinin bilincinde olmak.

Yaratıcı ve yenilikçi

Hep bir adım sonrasını düşünen, çözüm üretilebilen ve global bakış açısına sahip olmak.